Wat is de ziekte van Parkinson?

Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij de aansturing van spierbewegingen wordt aangetast.

Oorzaak 

Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Cellen die dopamine produceren, sterven langzaam af. Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, de substantia nigra. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast, er kunnen trillingen of trager bewegen optreden.

Symptomen 

Vaak is er sprake van trillen (tremor) en trager bewegen (bradykinesie), meestal meer uitgesproken aan een lichaamshelft. Trillen treedt met name op in rust. De fijne motoriek kan lastiger worden ( bijvoorbeeld het dichtkopen van een bloes en het strikken van veters). Ook wordt het handschrift kleiner.

Kenmerkend voor mensen met de ziekte van Parkinson zijn hun schuifelende pasjes. In sommige gevallen blokkeren ze tijdens het lopen. Dit wordt ook wel Freezing of Gait (FoG) genoemd. Er is vaak een maskergelaat, de spraak wordt zachter en ook het slikken kan problemen geven. Ook treedt er een toename van speekselvloed op (kwijlen).

Behandeling 

De ziekte van Parkinson is niet geneesbaar. De behandeling is vooral gericht op het optimaliseren van het functioneren, vooral bij de motorische problemen. Onze fysiotherapeut helpt u om soepeler te kunnen bewegen en onze ergotherapie biedt ondersteuning om de gewone dagelijkse bezigheden langer zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Voor wie?

Mensen met klachten behorende bij het beeld van parkinson.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. 

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet.